Programa Salut i Escola

 

pse

gencat

 

El Programa “Salut i Escola” és un projecte conjunt del Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut de la Generalitat que es va iniciar a finals del curs 04-05.

Aquest programa situa un referent de l’Equip d’Atenció Primària de Salut, un/a infermer/a (amb formació específica en tècniques d’entrevista amb adolescents, treball en grups i aspectes relacionats amb els problemes de salut més rellevants) a tots els centres que imparteixen educació secundària obligatòria de Catalunya, públics i/o concertats.

L’infermer/a assignat actua de forma coordinada amb la direcció del centre educatiu, l’equip docent i l’equip d’assessorament psicopedagògic. El que es pretèn amb aquest programa és millorar la coordinació entre l’escola i el servei de salut per tal de donar resposta a les necessitats dels/les nostres adolescents.

L’objectiu principal d’apropar el servei de salut als centres docents és facilitar:

  • La detecció precoç de problemes de salut, a fi d’intervenir-hi el més aviat possible.

  • Promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors)

  • I, reducció dels comportaments que poden afectar negativament a la salut (factors de risc)

Amb aquesta voluntat, els diferents centres adherits al programa, disposen d’un espai de Consulta Oberta amb la finalitat d’atendre, de forma confidencial i dins del propi centre educatiu, els joves que vulguin consultar temes sanitaris que els preocupin ja sigui de Salut Alimentària, Consum de Drogues, Alcohol i Tabac, Salut Afectivo-Sexual i Salut Mental-