La Incapacitat laboral

La incapacitat temporal (IT) és la situació en què es troba una persona treballadora a causa d’una malaltia comuna o professional, o un accident, sigui o no de treball, amb caràcter temporal, que necessiti assistència sanitària i que no pugui realitzar la seva feina.

imatge-triangle-IT.png_1587309290

Les causes poden ser:

Malaltía comuna o profesional i accident, sigui o no sigui de treball

Per saber-ne més podeu accedir a l’enllaç

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_professionals/temes_de_salut/incapacitat-temporal/