Cartera de serveis

Al CAP Rambla Ferran, com en qualsevol dels centres d’atenció primària de la xarxa ICS, hi podrà trobar els següents serveis:

Medicina familiar i comunitària:

 • Cada metge d’atenció primària té les agendes personalitzades en forma de cites prèvies, cites espontànies, visites virtuals ,avisos domiciliaris i avisos telefònics.

Pediatría:

 • Els pediatres del centre realitzen les seves visites segons cites prèvies, visites espontànies i l’atenció al programa del nen sà, on es realitza un seguiment dels pacients menors de 14 anys en forma de revisions periòdiques i estipulades, juntament amb el calendari de vacunacions oficial.
 • Suport al programa de salut escolar
 • Salut Mental infantil/juvenil

Infermería:

 • El professional d’infermeria realitza les tasques assignades a la seva agenda al CS i domiciliària , a més,proves complementàries com electrocardiogrames, espirometries, extraccions sanguínies, cures,activitats grupals i comunitàries i seguiment de pacients crònics, administracions de injectables, vacunes, gestió de casos .

Odontología:

 • Programa Salut Bucodental: Revisions Escolars Odontologia
 • Atenció odontològica
 • Seguiment a pacient diabètic i gestants

Treball social:

 • Suport social al procés d’atenció a la salut.
 • Serveis genèrics:valoracions socials, diagnòstics socials i intervenció-tractament social( re equilibri del funcionament social per a la cura de la salut)
 • Prevenció de les vulnerabilitats i desigualtats socials en salut, salut comunitària a partir de l’enfocament de risc social.
 • Serveis específics d’atenció social per a col·lectius: discapacitats, infància en risc,maltractaments, salut mental,pacients crònics, exclussió social, diferència cultural…..

Llevadora:

 • Atenció a la dona i seguiment de embaràs (llevadora)
 • Preparació al part i suport a l’alletament
 • Preparació per al naixement
 • Realització de citologies i seguiment de la patologia ginecològica amb contacte directe amb especialistes en ginecologia si s’escau.
 • Educació per a l’anticoncepció

Carteres addicionals:

 • Electrocirurgia i crioteràpia
 • Consulta de dislèxia (cartera de suport a l’Àmbit)
 • Ecografies (cartera addicional)
 • MAPA (cartera addicional)
 • Índex turmell braç (cartera addicional )

   Serveis de suport assistencial :

 • Laboratori
 • Control anticoagulació: TAO
 • Radiologia
 • PADES: Suport de cures pal·liatives
 • ADI: Equip de suport d’atenció domiciliària integrada
 • Especialistes consultors HUAV i HSM

Serveis d’atenció a l’usuari :

 • Informació generals dels serveis assistencials
 • Programació de visites i proves complementàries
 • Tràmits d’elecció i canvi de professional sanitari
 • Validació sanitària i lliurament de receptes de llarga durada
 • Alta d’un nou usuari al CatSalut
 • Tràmit de la TIS
 • Tràmits per desplaçaments en ambulància o taxi per a pacients amb limitacions.
 • Gestió de prestacions sanitàries
 • Tràmits on-line
 • Comunicació i consultes virtuals via correu electrònic . Interessats deixar el vostre correu al taulell d’informació.

Atenció urgent i atenció continuada:

 • Atenció al Centre de Salut.
 • Atenció al domicili

 Programes:

Programes especials:

 • Programa d’atenció domiciliària de malalts crònics (ATDOM)
 • Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PCC i MACA)
 • Infermera Gestora de Casos
 • Pacient Expert (Diabetes Mellitus i Insuficiència Cardíaca, TAO)
 • Respir Facil: Programa de Rehabilitació Respiratòria
 • Educació grupal: sol pèlvic i diabetes mellitus

Programa d’activitat comunitària:

 • Programa Salut i Escola
 • Programa Nereu: exercici físic i alimentació saludable(col·laboració).
 • Col.laboració amb la Paeria: Educació a Cuidadors de pacients fràgils
        3. Properament:
 • Comunicació i consultes virtuals per internet via Skype (ja en funcionament, període de proves).