Personal

El nostre equip està format pel següent equip de professionals:

· Medicina

· Infermeria

· Odontologia

· Treball Social

· Gestió i Serveis

· Auxiliars de clínica

· Equip Directiu