Sessions formatives i informatives a la comunitat

-Reforçament  del sòl pelvià III

Dotar del coneixements necessaris per tal de millorar el to pelvià i així disminuir la incidència d’incontinència urinària .

Educació per a pacients que fan tractament amb fàrmacs anticoagulants (Sintrom)

Tallers inhaladors, millorar la tècnica per utilitzar correctament la medicació inhalada.

-Educació grupal per DM 2 : dotar de coneixements als pacient per la seva autocura

CURS PER A CUIDADORS I CUIDADORES DE PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDENCIA

Curs per cuidadors i cuidadores de persosnes en situació de dependència : Alimentació i primers auxilis  (Casal Democràcia 2 edicions anuals )

Talula POCS : prevenció efectes onada de calor sobre la salut i l’exposició solar.

Dia mundial Tabac: Informació i sensibilització dels efectes nocius del tabac.

Preguntar per properes edicions