Medicina de família

· Francesc Aparicio Garcia; dilluns, dimecres i dijous de 13 a 20 hores, dimarts i divendres de 8 a 15 hores

· Josep Lluís Cruz Cubells; horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

· Núria Vila Jové; horari: de dilluns a divendres de 13 a 20 hores

· Laura Garcia Esteve; horari: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 13 a 20 hores, dijous de 8 a 15 hores

· Maribel Gracia Vilas; horari:  dilluns i divendres de 13:00h a 20:00h i dimarts, dimecres i dijous de 8 a 15 hores

· Montse Pérez Cornellana; dilluns i dimecres de 8 a 15 hores, dimarts, dijous i divendres de 13 a 20 hores

· Ana Retamero Fernàndez; horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

· Elisa Revuelta Muñoz; horari: de dimarts a divendres de 8 a 15 hores

· Ana Sabaté Navarro; horari: dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 hores, dimarts i dimecres de 13 a 20 hores¡.

· MªCruz Sanz Martínez; horari: dilluns a divendres de 13 a 20 hores.

· Alejandra Villuendas ; horari: de dilluns a dimecres de 8 a 15 hores, dijous i divendres de 13 a 20 hores.