Equip directiu

·Dr.Ramon Mur Garces . Director UGA Ciutat Elisis

Sr Jordi Torres Farreres , Adjuntía a direcció

Sra. Remei Arbós Tarragó; GIS. Referent de GIS. Horari de direcció de dilluns a divendres de 08 a 15 hores

DUI Carmen Borbón Nadal, referent infermería

Anuncis