Targeta sanitària individual (TIS)

La targeta sanitària individual

La targeta sanitària individual és el document que identifica i acredita les persones com a  assegurades del Servei Català de la Salut. Permet accedir als centres i serveis de la xarxa sanitària pública i també s’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut. És important portar-la en els desplaçaments.

La targeta és personal i intransferible i tothom hi pot accedir.

Com funciona la identificació amb la targeta sanitària:

 A l’anvers de la targeta hi ha les dades de la persona assegurada:

  • Codi d’identificació personal (CIP). És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona assegurada del CatSalut.

 

  • Nom i cognoms de la persona titular.
  • Nivell de cobertura. És el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.

El dors de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada d’aquestes dades impreses. Per això, és important conservar-la correctament (sense doblegar-la, ni ratllar-la, ni posar-la en contacte amb imants o damunt d’aparells connectats al corrent elèctric).

La identificació amb la targeta sanitària garanteix la confidencialitat de les dades de la persona assegurada.

Més informació