Sol·licitud enviament resultats del SINTROM

En aquest apartat ens podeu adreçar una sol·licitud d’enviament dels resultats del SINTROM que us podem remetre via correu electrònic. La vostra sol·licitud serà avaluada pel vostre facultatiu de referència qui ens autoritzarà a realitzar l’enviament.

La documentació disponible online la podeu escollir del formulari. Recordeu que per poder realitzar qualsevol tràmit online cal que tinguem validat el vostre correu electrònic al nostre centre. Si no el teniu cal que sol·liciteu l’e-consentiment a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, d’altra manera no us podrem proporcionar aquest servei. En cas de dubte contacteu.

Recordeu que el temps de resposta serà entre les 48 hores laborals a partir de la recepció del missatge.

Formulari de petició de documentació assistencial:

Què és el CIP

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis