Petició del comunicat de confirmació d’incapacitat temporal (baixa)

En aquest apartat podeu sol·licitar l’enviament al vostre correu electrònic del comunicat de confirmació de baixa en cas de necessitar-ho.

Per a poder realitzar el tràmit cal:

  • Autorització prèvia del vostre MAP (Metge Atenció Primària).
  • Tenir signat l’econsentiment (full on l’usuari ens autoritza a l’enviament de documentació administrativa i assistencial a través de correu electrònic o SMS).

Recordeu que qualsevol tràmit online es produirà la resposta dins de les 48 hores laborals següents.

Si us plau, ompliu el següent formulari. En cas de dubte contacteu

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis