Petició d’informació de seguiment de proves complementàries

En aquest apartat ens podreu sol·licitar informació de l’estat de qualsevol programació pendent de proves complementàries: Ecografies, mamografies, telemetries, electromiogrames, etc…

Per a fer-ho sols cal que ens envieu adjunta la informació del formulari següent. Recordeu que us enviarem la informació al vostre correu electrònic validat en el nostre centre. Si no el teniu ens heu de sol·licitar l’e-consentiment. En cas contrari no us podrem donar resposta a la vostra petició. Per qualsevol altre dubte poseu-vos en contacte amb el centre.

Què és el CIP

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis