Petició de renovació o còpia de la recepta electrònica

Aquí podreu demanar l’enviament de la vostra recepta electrònica en cas de caducitat o pèrdua de la mateixa. L’enviament estarà subjecte a la decisió del seu metge de família o pediatra. En cas negatiu se us informarà via correu electrònic i se us proposarà un dia i hora de visita per a realitzar la renovació o còpia.

La renovació sols es podrà demanar si no suposa un canvi en la medicació habitual. En la resta de casos s’ha de demanar hora al seu facultatiu.

Recordeu que per a realitzar qualsevol tràmit per via correu electrònic heu d’haver  omplert el full de l‘e-consentiment segons marca la llei de protecció de dades. També esmentar que el tràmit es realitzarà dins els propers 2 dies laborals.  Per qualsevol aclariment contacteu amb el centre

Què és el CIP?

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis