Petició de renovació de la targeta sanitària o document provisional

En aquest apartat podreu demanar una còpia de la vostra TSI  en cas de sostracció, pèrdua o caducitat.

Feu un clic a l’enllaç següent i accedireu a la pàgina oficial del CAT Salut per sol·licitar la vostra targeta sanitària.

Petició renovació targeta sanitària individual.

En cas de necessitar un document provisional el podeu sol·licitar omplint el següent formulari i la rebreu al vostre correu electrònic. Per a realitzar aquest tràmit recordeu que heu de tenir signat el vostre econsentiment (validar el vostre correu electrònic en el nostre centre de salut). En cas contrari no es podrà realitzar el tràmit. En cas de dubte contacteu.

Què és el CIP?

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis