Petició de programació d’analítica

En aquest apartat podreu sol·licitar la programació de la vostra analítica. Per a poder realitzar la programació cal que el vostre metge o especialista us hagi fet un paper de prescripció. Sense paper “no” es pot programar.

En determinades analítiques els metges sol·liciten proves que requereixen de mostres d’orina, femta… En aquests casos els demanarem que passin pel centre a recollir l’envàs pertinent per a les mostres.

Recordeu que per a realitzar qualsevol tràmit amb nosaltres cal que hagueu signat el vostre “e-consentiment“, document on ens autoritzeu a enviar-vos qualsevol tipus de documentació administrativa o sanitària al vostre correu electrònic. La resposta es produirà dins de les 48 hores laborals següents a la petició.

Si us plau, ompliu el següent formulari.

Què és el CIP?

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis