Petició de justificant de visita

En aquest apartat podeu sol·licitar un justificant de visita de les visites realitzades en el nostre centre. Per a poder obtenir el justificant de visita cal que la visita s’hagi produït, no es pot demanar amb antelació. En els justificants sols constarà l’hora que l’usuari tenia la visita programada i si va assistir o no.

El justificant es pot trametre via correu electrònic amb el segell del centre. Si es vol amb original s’haurà de recollir al CAP.

Recordeu finalment que per a fer tràmits online cal que tingueu el vostre e-consentiment  activat. Si us plau ompliu el següent formulari:

Què és el CIP?

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis