Petició de documentació clínica de difunts

En aquest apartat podreu sol·licitar informació sanitària disponible d’un familiar difunt. Aquesta petició necessita obligatòriament omplir el full adjunt amb les dades que se li demana, signar-lo i adjuntar la documentació següent:

Certificat de defunció.

Document acreditatiu de la persona autoritzada pel difunt.

Acreditació de la condició d’hereva.

DNI.

Fotocòpia llibre de família.

Un cop implementada la sol·licitud l’heu de portar en ma al CAP per tal de ser tramitada.

Documentació difunts català Documentació difunts castellà

Anuncis