Tràmits en línia

En a apartat trobareu tot un seguit de gestions i tràmits que podeu realitzar online per tal de facil·litar-vos el contacte amb el vostre centre sanitari. Qualsevol dels tràmits tindran un temps de resposta màxim per part del centre de salut de dos dies laborables i en cas de necessitar una transmissió de dades personals o sanitàries online cal que els usuaris hagin donat l’autorització pertinent al seu centre de salut (e-consentiment) segons marca la llei de protecció de dades. Per qualsevol dubte informeu-vos a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del centre o envieu-nos un correu.

Esperem que en feu servei i us siguin d’utilitat.

– Tràmits pediatria

Programacions especials: Llevadora, consulta antitabac,  derivacions especialistes

 Petició de canvi de metge.

Petició enviament parte de confirmació de continuïtat de la baixa

– Petició de justificant de visita.

 Petició de renovació de la targeta sanitària o document provisional.

– Petició de renovació o còpia de la recepta electrònica.

– Petició de full de transport sanitari no urgent.

– Sol·licitud enviament del resultats del SINTROM.

– Petició de documentació clínica de difunts.

– Petició d’informació de seguiment de proves complementàries.

Petició de certificats mèdics.

Petició de documentació assistencial.

Anuncis