Programacions especials: Llevadora, consulta antitabac, derivacions

Podeu escollir entre les diferents opcions segons les vostres necessitats:

Petició de visita programada Consulta del Tabac.

Petició de visita per a la Llevadora.

Petició de programació primera visita a especialista.

Canvi o anul·lació de visites o proves complementàries.

Petició informació o seguiment de visites o proves complementàries

Sol·licitud de visita domciliària no urgent.

Anuncis