Petició de canvi de metge

En aquest apartat podeu realitzar la petició de canvi del vostre metge/essa habitual. Aquest canvi comportarà el canvi del vostre infermer/a i possiblement dels especialistes de referència.

Per poder demanar un canvi de metge cal que hagin passat almenys 6 mesos de l’últim canvi. En cas que sigui de menys temps cal justificar el motiu. A l’hora de formular la petició   podeu sol·licitar un metge en concret, en cas contrari se us assignarà un altre amb disponibilitat.

Recordeu que el canvi serà valorat per la direcció en 2 dies laborals i se us enviarà la resposta a l’email de contacte prèviament registrat al centre per a poder realitzar gestions online (e-consentiment).

Si us plau, ompliu el formulari per a realitzar el tràmit.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.