Canvi o anul·lació de visites o proves complementàries

En aquest apartat podreu sol·licitar un canvi o anul·lació de la vostra visita. És molt important que amb la situació de crisi en la que vivim fem un bon ús del sistema sanitari és per aquest motiu que si no podem anar a una visita caldria que l’anul·léssim o demanéssim la seva reprogramació per a un altre dia. Tots i guanyem!!.

El canvi o anul·lació per una cita prèvia a metge, pediatra, treballadora social i odontòleg la podreu realitzar directament a través del link de programació de visites.

Recordeu que en cas de sol·licitar un canvi de visita o prova, la resposta es produirà dins de les següents 48 hores laborables. Si demaneu un dia i hora concret restarà subjecte a la disponibilitat de les agendes, en cas que no pugui ser, es proposarà un dia i hora el més aproximat possible a la vostra demanda. Per qualsevol dubte contacteu.

Què és el CIP?

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

L’ICS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de l’ICS, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Gabinet Tècnic i de Comunicació de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a web.ics@gencat.cat

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Anuncis